Sokrates’in Demokrasi Tutumu

Sokrates, tarihte en önemli filozoflardan biridir ve Atina’da yaşamıştır. Felsefesi ve düşünceleri, Batı felsefesi ve kültürünün gelişiminde büyük bir etkiye sahip olmuştur. Ancak, Sokrates’in Demokrasi’ye olan tavrı, çoğu insanın anlamakta zorlandığı bir konudur. Bu makalede, Sokrates’in Demokrasi’ye olan nefretinin nedenlerini ve bu tutumunun tarihsel ve felsefi açıdan nasıl anlaşılacağını ele alacağız.

Öncelikle, Sokrates’in Demokrasi’ye olan tutumunu anlamak için Atina’nın siyasi, sosyal ve kültürel durumunu bilmek önemlidir. Sokrates, MÖ 5. yüzyıl Atina’sında yaşamıştır. Bu dönemde, Atina bir Demokrasi’ye sahipti. Ancak, bu Demokrasi, modern anlamda bir Demokrasi değildi. Sadece erkek vatandaşların oy kullanabildiği ve kadınlar, yabancılar ve kölelerin politik sürece dahil edilmediği bir sistemdi. Ayrıca, Atina’nın Demokrasisi, yargısız infazlara ve haksız yere mahkumiyetlere de yol açabilen jüri mahkemelerine dayanıyordu.

Sokrates’in Demokrasi’ye olan tutumunun nedenleri arasında, Atina’nın bu hukuk sistemi de yer almaktadır. Sokrates, jüri mahkemelerinin keyfi olduğuna inanıyordu ve bu mahkemelerin, suçluluğunu ispat etmeden insanların haksız yere cezalandırılmasına neden olduğunu düşünüyordu. Sokrates, insanların düşüncelerini ifade etmeleri için güvence altına alınmış bir özgürlüğe inanıyordu ve bu özgürlüğün, Demokrasi’nin temel prensiplerinden biri olduğunu düşünüyordu. Ancak, jüri mahkemelerinin keyfi kararları, bu özgürlüğü sınırlandırıyordu.

Bununla birlikte, Sokrates’in Demokrasi’ye olan nefretinin en önemli nedenlerinden biri, Demokrasi’nin çoğulculuk ilkesine olan inancındaki eksiklikleriydi. Sokrates’e göre, Demokrasi, insanların çoğunluğunun kararlarına dayanıyordu ve bu kararlar, insanların doğru olanı yapmalarına engel olabilirdi. Sokrates, gerçeğin ve adaletin, insanların çoğunluğunun kararlarına bağlı olmaması gerektiğine inanıyordu. Aksine, gerçeğin ve adaletin insanların araştırması, sorgulaması ve tartışması sonucunda ortaya çıktığını düşünüyordu. Bu nedenle, Sokrates’e göre, Demokrasi’nin, doğru olanı yapmak için yeterli bir sistem olmadığına inanıyordu.

Ayrıca, Sokrates’in Demokrasi’ye olan tutumunda, siyasi liderlerin ve politikacıların etik değerlerine olan şüphesi de etkili oldu. Sokrates, siyasi liderlerin, güçlü konumlarından faydalanarak, kendi çıkarlarını korumak için yalan söyleyebileceklerine ve insanları manipüle edebileceklerine inanıyordu. Bu nedenle, Sokrates, siyasi liderlere karşı bir şüphe duyuyordu ve onların söylediklerine inanmadan önce bunları sorguluyordu.

Tarihsel olarak, Sokrates’in Demokrasi’ye olan nefreti, onun öğrencisi olan Platon’un ideal Devlet görüşüne de yansıdı. Platon, gerçek bir adaletin, gerçeği arayan bir filozof tarafından yönetilen bir Devlet ile mümkün olabileceğine inanıyordu. Bu nedenle, Platon’un Devlet modelinde, filozoflar en yüksek yönetim pozisyonlarında yer alırken, diğer vatandaşlar ise onların liderliğinde yaşarlardı.

Sokrates’in Ölümü Tablosu

Sonuç olarak, Sokrates’in Demokrasi’ye olan tutumu, tarihsel ve felsefi açıdan anlaşılması zor bir konudur. Ancak, Sokrates’in Demokrasi’ye olan tutumunun, jüri mahkemelerinin keyfi kararları, çoğulculuk ilkesine olan inancındaki eksiklikler, siyasi liderlerin etik değerlerine olan şüphesi gibi birçok farklı nedeni vardır. Sokrates’in tutumu, Platon’un ideal Devlet görüşüne de yansıdı ve günümüzde de hala tartışılmaktadır.

Bir Cevap Yazın