Öz

Türkiye afetlerle mücadelede ağır bedeller ödeyen ve bu konuda önemli ölçüde canı yanmış bir ülkedir. Bu bağlamda yaşanan acı deneyimler, kamu yönetiminde bir bütünün parçasını teşkil eden Türk afet yönetim sisteminin ele alınarak bir değerlendirme yapılmasını gündeme getirmiştir Çağdaş afet modelleri bütünleşik yönetim çerçevesinde yerel yönetimlerin afet yönetiminde aktif katılım sergilemesi gerekliliğine vurgu yapmaktadır. Nitekim afetlerin yerel nitelik arz etmesi yerel yönetimleri sürece ilişkin önemli bir paydaş haline getirmektedir. Bu çalışmada afet yönetiminin bir aktörü olarak konumlanan yerel yönetimlerin afetlerdeki etkinliği incelenmiştir. Çalışmada öncelikle afet ve afet yönetimini kavramsal açıdan ele aldıktan sonra afet yönetim mevzuatı ve bu mevzuat çerçevesinde gidilen kurumsal değişikliklere değinilmiştir. Akabinde afetlere ilişkin olarak yerel yönetimlere yasal düzenlemelerde verilen yetki ve sorumluluklar ele alınmıştır. Son olarak da yasal düzenlemeler çerçevesinde yerel yönetimlere verilen yetkilerin bir değerlendirmesi yapılarak bu konuda tespit edilen eksiklikler ortaya konmuş ve birtakım öneriler getirilmiştir. Çalışmanın ilgili kişi veya kuruluşlara afetler bağlamında yerel kapasitelerin güçlendirilmesi yönünde fayda sağlaması hedeflenmektedir.

Yazarlar

Ahmet GÜVEN
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ


Saltuk Buğra KIZILKAYA
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Makalenin tamamı için; TIKLA https://dergipark.org.tr/tr/pub/toguhfd/issue/80506/1330407#article_cite

Bir Cevap Yazın